Tekniskt sofistikerat

Allt annat är enkelt.

Evidy är inredningsarkitekt, ljusdesigner, systemtekniker och smarta produkter paketerade i en färdig lösning. Du får en helt integrerad lösning, framtagen av experter, som är fylld av sofistikerad belysning, snygg och hållbar inredning, smart automation och smarta produkter för belysning, trygghet, larm och passager.

Vårt koncept

Belysning för framtidens vårdboende.

Ett vårdboende är både en bostad och en arbetsplats och det är därför viktigt att skapa såväl trivsel som funktion för både de boende och personalen. Detta belysningskoncept baseras på modern kunskap och teknik inom ljussättning med människan i fokus. Vid planering av ljus och belysning är det viktigt att stimulera såväl öga som sinne. En god ljusmiljö är starkt kopplad till hur vi mår och fungerar i vardagen och är en viktig faktor för livskvaliteten.

Idag finns belysningskonceptet i bruk i 872 lägenheter i 13 äldreboenden, varav de första boenden flyttade in i början på 2016. För tillfället pågår produktion av ytterligare 260 lägenheter. Ett av boendena blev tilldelat ”Svenska ljuspriset 2017” för sin unika ljusdesign där brukarnas behov har satts i första rummet och ny ljusteknik har använts som ett sinnesstimulerande verktyg. Belysningen har planerats för att bland annat underlätta dygnsrytms-uppfattning och orienterbarhet vilket gett både trygghet och hemkänsla. Belysningskonceptet har visat sig vara lyckat i verksamheten så att det används och utvecklas på flera framtida äldreboenden.

Kan forskningen påverka målsättningen?

Forskning kring ljus har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Alla ljusdesignprojekt kräver analys och granskning av information för att anpassa de parametrar som kan vara intressanta och relevanta för varje specifik projekt.

Förstå det åldrande ögat!

Ljusbehovet ökar markant med stigande ålder. Ju sämre synförmågan är desto viktigare är det med bra belysning som förtydligar miljön man vistas i. Vårt seende bygger på kontraster, alltså den upplevda skillnaden mellan ljus och mörker. Detta påverkar vår förmåga att urskilja objekt mot bakgrund. Personer som har nedsatt synförmåga är ofta i behov av extra tydlig kontrast, bländfrihet och mjuka övergångar mellan ljust och mörkt (adaption). Behovet av ljusstyrka varierar men generellt sett behöver en människa betydligt mer ljus med stigande ålder.

Ljus med människan som utgångspunkt.

Belysningskonceptet för vård- och omsorgsboenden baseras på modern kunskap och teknik inom ljussättning med människan i fokus. Delvis kan detta jämföras med ”Human Centric Lighting”-idén som tar hänsyn till flera olika sätt som ljuset kan påverka människors vardag på. Det kan vara allt från energibesparing, ökad produktivitet eller visuell komfort. Vårt främsta mål är att planera belysning för både öga och sinne samt skapa en miljö som är såväl stimulerande visuellt som funktionellt. En god ljusmiljö är starkt kopplad till hur vi mår och fungerar i vardagen och är en viktig faktor för livskvaliteten.

Vad ingår?

Ljusdesign, inredning, styrsystem & smarta produkter

Professionell ljusdesign med unika scenarier för varje utrymme.

Professionell ljusdesign med unika scenarier för varje utrymme.

Evidys unika ljuskoncept innebär inte bara snygg belysning. Med färdigprogrammerade belysningsscenarier, dynamisk styrning och dygnsrytmsbaserad belysning är det mycket mer. Det är sofistikerad ljusdesign, som underlättar vardagen för både boende och personal.

Styrsystem och automation där allt är injusterat och klart från första dagen.

Styrsystem kan vara komplexa - och tekniskt svåra att hantera. Det har vi ändrat på. Evidys styrsystem bygger på färdigprogrammerade mallar. Dessutom används standardprodukter vilket gör driften användarvänlig, utbyggbar och framtidssäkrad.

Styrsystem och automation där allt är injusterat och klart från första dagen.
Enkel och effektiv projektledning & installation.

Enkel och effektiv projektledning & installation.

Med Evidy behöver du inte oroa dig över krångel, förseningar eller teknik. Om du vill, sköter vi all kontakt med fastighetsägaren och ser till att du får precis den lösning ni önskar. Vi har lång erfarenhet av detta, vilket gör att du kan lita på att du får det utseende och den funktionalitet du beställt, när du vill ha det.

Inredningsdesign med unika armaturer och utvalda kvalitetskomponenter.

Möbler, armaturer, färgsättning och ytskikt som bildar en funktionell, stilren helhet. I vårt erbjudande finns specialanpassade armaturer och vår kollektion av möbler, vissa med integrerad belysning. Möblerna bildar en modern, funktionell och väl genomtänkt helhet tillsammans med belysning och färgsättning.

Inredningsdesign med unika armaturer och utvalda kvalitetskomponenter.
100% öppet system, 100% standardkomponenter. 100% framtidssäkrat.

100% öppet system, 100% standardkomponenter. 100% framtidssäkrat.

Evidy använder helt och hållet standardsystem- och produkter. Det gör att du enkelt kan lägga till ny funktionalitet, hårdvara eller mjukvara under lång tid. I Evidys lösning är varje del testad och kompatibel med alla övriga delar.

Komponenter

Evidy-systemets olika komponenter

Armaturer

Evidys egenutvecklade armaturer är särskilt framtagna för att ge ett varmt och ombonat intryck, samtidigt som att de går att ställa in precis som ni vill.

Smarta produkter

I Evidys produktutbud finns ett antal smarta produkter. Smarta armband och andra produkter som förenklar vardagen.

Larm & passage

En viktig del i Evidy-systemet är våra larm- och passageprodukter. Koppla enkelt på, håll koll och styr behörigheter. Tryggt och säkert.

Evidensbaserad ljusdesign

Evidys belysningslösning är skapad av erfarna ljusdesigners. Systemet är framtaget för att tillhandahålla rätt ljus, vid rätt plats, vid rätt tidpunkt.

Projektledning

Våra projektledare ser till att ni får precis det utförande som just ert boende behöver. När ni behöver det.

Automatisering & styrning

Själva hjärtat i Evidys system är dess smarta, flexibla och utbyggbara styrsystem.

Lösningar

Välj rätt lösning för er!

För boende

Ta reda på mer

För vårdgivare

Ta reda på mer

För fastighetsägare

Ta reda på mer

Personligt möte

Passar Evidy för era boende?

Vill du veta hur Evidy kan hjälpa dig att skapa trygga, hemtrevliga boendemiljöer som utnyttjar den senaste tekniken?

Boka ett personligt möte med oss, så berättar vi mer.