Möt vårt

Vetenskapliga råd

Evidys vetenskapliga råd består av tre framstående experter inom sina respektive områden och tillsammans skapar det både grunden och framtiden i vårt koncept som är i ständig och konstant förbättring.

Jan S. Ejhed

Professor em., arkitekt, ljusdesigner

Arne Lowden

Fil.dr. i psykologi. Ackrediterad sömnspecialist.

Helle Wijk

Professor. Universitetssjukhus-översjuksköterska
Jan S. Ejhed

Jan S. Ejhed

Professor em., arkitekt, ljusdesigner

Grundare av Ljuslaboratoriet vid KTH. Tidigare professor vid Konstfack och Linnéuniversitetet.

Urval av egna projekt:

Moderna museet i Stockholm, Arlanda, Statsministerns kontor och svenska Ambassader i bland annat Tokyo, Madrid och Helsingfors.

Urval av internationella uppdrag:

Tidigare President för PLDA (Professional Lighting Designers Association)

Tidigare Director för CIE (International Commission on Illumination)

Tidigare medlem av The CLD-Committee (International Certification of Professional Lighting Designers)

Urval av utmärkelser:

God Svensk Form, 1999 and 2001

Svenska Designpriset för år 2005

Bästa utbildning och forskningsprogram inom området Ljusdesign, PLDA 2009

Stora Förtjänstpriset inom belysning, Ljuskultur and Bertil & Britt Svenssons Stiftelse, 2011

Insatser inom ljusområdet - Life Time Award, Lamp Lighting, 2015

Läs mer om Jan S. Ejhed

Arne Lowden

Arne Lowden

Fil.dr. i psykologi 1999. Ackrediterad sömnspecialist.

Arne arbetar som sömn- och stressforskare och hans forskningsprofil är ”dygnsrytmer, ljusbeteende, sömn ”. Med sömn som specialitet är Arne för närvarande en av 30 certifierade sömnspecialister idag verksamma i Sverige. Han har framförallt studerat omställningsbesvär för skiftarbetare och flygande personal. Vidare har han gjort studier av självvalda arbetstider, genomfört experimentella studier av nutrition och sömn samt studerat hur vakenhet, lärande och prestation kan förbättras i skolan. Den senaste tiden har han ägnat åt studier som innefattar bl.a. effekter på sömn och återhämtning utifrån ljuspåverkan i s.k. ljusrum, ljus i skolan, ljussättning i fönsterlösa rum, kör-beteende nattetid hos yngre och äldre förare samt effekter av mobiltelefonanvändning på sömn.

Arne är även aktiv som lärare, bl.a. som ämnesansvarig för sömn på distanskursen ”Livsstil och Hälsa” vid SLU och momentansvarig för kursen ”Arbetspsykologi och hälsa” på Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet.

Läs mer om Arne Lowden

Helle Wijk

Helle Wijk

Professor, Universitetssjukhus-översjuksköterska

Helle Wijk är professor i omvårdnad med inriktning mot vårdmiljö samt vård av äldre och har mer än 30 års erfarenhet av geriatrisk omvårdnad. Hon har även vidareutbildning och lång erfarenhet inom förbättringskunskap och är en av initiativtagarna till den Nationella plattformen för förbättringskunskap (NPFK). Helle är excellent lärare och viceprefekt för samverkan.

Helle undervisar och forskar inom området vårdmiljöns betydelse för patienters/boendes hälsa samt miljön som hinder och stöd för vårdens gnomförande. Hon är forskargruppsledare för institutionens forskargrupp inom Vårdmiljöforskning och är gästprofessor vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vid Chalmers tekniska högskola.

Hon bedriver också forskning inom Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet (GPCC). Helle är ordförande för forskarnätverket Vårdforskning i Samverkan, styrelseledamot i Forum Vårdbyggnad samt ledamot i styrgrupperna för de nationella kvalitetsregistren Senior Alert och SveDem.

Läs mer om Helle Wijk